Dokumenty a postup pro svatbu na Bali

Svatba na Bali v pohodě a bez stresu! S námi již od roku 2008

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.

Postup a dokumenty pro právně platnou svatbu na Bali –  s námi již od roku 2008

Svatba na Bali s českou nebo slovenskou asistencí v pohodě a bez stresu.

Na Bali je možná buď svatba symbolická (tedy bez legalit), nebo svatba oficiální civilní či církevní, která je pak v Indonésii ověřena apostilou a je platná v České republice nebo na Slovensku, podle vašeho občanství.

Svatba na Bali může být civilní, nebo církevní. Místní zajímavostí je, že svatba má vždy průběh svatby církevní (např. buddhistické), i když se jedná o civilní obřad.

Snoubenci si proto vybírají variantu svatbu civilní (doporučujeme pak ve variantě protestantská nebo buddhistická) nebo katolickou (která má náročnější přípravy).

Snoubenci si připravují dokumenty v Čr/SR pro svatbu na Bali podle pokynů. Legality v Indonésii zajišťujeme za Vás.

Sňatek v Indonésii musí být uzavřen v souladu se zákony této země. Je proto třeba, aby budoucí manželé byli stejného vyznání nebo se alespoň po dobu obřadu k jednomu z pěti náboženství uznávaných v Indonésii přiklonili (protestantské, katolické, muslimské, hinduistické nebo buddhistické). Během svatby se uskuteční dva typy obřadů: první bude náboženský obřad a po něm bude následovat civilní obřad. Pokud jste ateisté, doporučujeme se přiklonit k protestantskému obřadu, který lze uskutečnit kdekoliv (v resortu, na pláži…) a není potřeba vyřizovat žádné další dokumenty nebo se oddávat v kostele.

Po obřadu obdržíte dva certifikáty. Jeden od církve a druhý od občanského registru. Dokumenty Vám budeme v Indonésii superlegalizovat a do 2 měsíců od svatby Vám je zašleme do ČR/SR. Superlegalizovaný oddací list je nutno nechat úředně přeložit do češtiny/slovenštiny a zaslat se žádostí o zapsání sňatku na Zvláštní matriku v Brně / Osobitnou matriku v Bratislavě, která je příslušná pro zápis matričních událostí vzniklých v cizině.

Aby byla svatba právně platná, snoubenci nám musí dodat připravené dokumenty nejpozději 30 dnů před odletem na Bali.
Pro církevní katolickou svatbu na Bali je nutné začít připravovat dokumenty nejpozději 3 měsíce před termínem svatby.

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.


Shrnutí dokumentů pro právně platnou svatbu na Bali:

 • Platné cestovní pasy (min. 6 měsíců od vstupu do Indonésie)
 • Rodné listy ve formátu A4
 • Vysvědčení o právní způsobilosti (vydává matrika)
 • Ověření těchto dokumentů příslušným krajským úřadem
 • Ověření těchto dokumentů na Ministerstvu zahraničních věcí
 • Rodné listy + ostatní dokumenty je třeba nechat přeložit do indonéštiny soudním překladatelem
 • Vše doručit na indonéskou ambasádu pro závěrečné potvrzení (trvá to 2-3 dny)
 • Kopie pasů 2 svědků (pokud máte vlastní svědky)
 • 8 ks společných fotografií snoubenců ve formátu 6x4cm s modrým pozadím, kdy je budoucí ženich na fotografii na pravé straně a musí mít na sobě košili, nebo alespoň tričko s límečkem
 • Kopie rozsudku o rozvodu s datem nabytí platnosti (v případě, že jste rozvedeni)
 • Kopie úmrtního listu partnera (v případě úmrtí předchozího manžela).

To je vše, co potřebujete pro civilní svatbu protestantskou (kterou doporučujeme, protože je na legality nejjednodušší) a buddhistickou na Bali.

V případě katolické svatby na Bali si musíte připravit tyto dokumenty navíc:

 • Kopii křestního listu
 • Církevní ověření od kněze
 • Potvrzení od kněze, že nevěsta/ženich je svobodná/ý
 • Kopii rozsudku o rozvodu (pokud jste rozvedeni). Pokud jste oba katolíci a jeden z Vás je již rozvedený, nelze katolickou církevní svatbu uskutečnit.
  Certifikát o absolvování předsvatebního kurzu od Vašeho kněze
 • Originální pověřovací dopis od kněze v ČR/SR pro kněze na Bali o tom, že neexistují žádné námitky, aby jmenovaný mohl podstoupit legální svatbu na Bali.

Podrobný popis pro přípravu dokumentů pro svatbu na Bali:

 1. Na městském úřadě oddělení matriky v místě Vašeho narození zažádáte o nový rodný list – jeho aktuální výpis, který nesmí být starší 6 měsíců do termínu svatby (je to aktuální kopie, musí být ve formátu A4). Správní poplatek činí 100Kč.
 2. Dále na městském úřadě oddělení matriky v místě Vašeho trvalého bydliště zažádáte o Vysvědčení o právní způsobilosti, které nesmí být starší 6 měsíců do termínu svatby. Správní poplatek činí 500Kč.
 3. Pokud jste rozvedení, potřebujete pravomocný rozsudek o rozvodu s datem nabytí platnosti.
 4. V případě úmrtí bývalého manžela/manželky je pak třeba úmrtní list – notářsky ověřená kopie.

Na krajském úřadě (oddělení matriky) necháte kopii rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti ověřit. Vždy se jedná o krajský úřad, pod který přísluší matrika, která Vám dokument vystavila.

S potvrzenými dokumenty z krajského úřadu se vydejte na Ministerstvo zahraničních věcí (Konzulární oddělení, Hradčanské nám. 5, Praha 1 – Hradčany), které Vám je potvrdí superlegalizací. To proběhne stejně jako na matrice na počkání a jsou k tomu potřeba 4 stokorunové kolky (jeden na každý dokument pro 2 snoubence), které zakoupíte na kterékoliv poště.

Superlegalizované dokumenty společně s kopiemi cestovních pasů necháte přeložit soudnímu překladateli/-ce (cca 1.600,- Kč/ osobu) do indonéštiny a angličtiny.

Na vyžádání Vám doporučíme soudní překladatele.

Kopie těchto dokumentů nám pak zašlete emailem. Originály přivezete s sebou na Bali a předáte je na místě svatebnímu koordinátorovi.

Výše uvedené poplatky a ceny překladů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky a pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.

Postup a dokumenty pro právně platnou svatbu na Bali –  s námi již od roku 2008

Svatba na Bali se slovenskou nebo českou asistencí v pohodě a bez stresu.

Na Bali je možná buď svatba symbolická (tedy bez legalit), nebo svatba oficiální civilní či církevní, která je pak v Indonésii ověřena apostilou a je platná v České republice nebo na Slovensku, podle vašeho občanství.

Svatba na Bali může být civilní, nebo církevní. Místní zajímavostí je, že svatba má vždy průběh svatby církevní (např. buddhistické), i když se jedná o civilní obřad.

Snoubenci si proto vybírají variantu svatbu civilní (doporučujeme pak ve variantě protestantská nebo buddhistická) nebo katolickou (která má náročnější přípravy).

Snoubenci si připravují dokumenty v Čr/SR pro svatbu na Bali podle pokynů. Legality v Indonésii zajišťujeme za Vás.

Sňatek v Indonésii musí být uzavřen v souladu se zákony této země. Je proto třeba, aby budoucí manželé byli stejného vyznání nebo se alespoň po dobu obřadu k jednomu z pěti náboženství uznávaných v Indonésii přiklonili (protestantské, katolické, muslimské, hinduistické nebo buddhistické). Během svatby se uskuteční dva typy obřadů: první bude náboženský obřad a po něm bude následovat civilní obřad. Pokud jste ateisté, doporučujeme se přiklonit k protestantskému obřadu, který lze uskutečnit kdekoliv (v resortu, na pláži…) a není potřeba vyřizovat žádné další dokumenty nebo se oddávat v kostele.

Po obřadu obdržíte dva certifikáty. Jeden od církve a druhý od občanského registru. Dokumenty Vám budeme v Indonésii superlegalizovat a do 2 měsíců od svatby Vám je zašleme do ČR/SR. Superlegalizovaný oddací list je nutno nechat úředně přeložit do češtiny/slovenštiny a zaslat se žádostí o zapsání sňatku na Zvláštní matriku v Brně / Osobitnou matriku v Bratislavě, která je příslušná pro zápis matričních událostí vzniklých v cizině.

Aby byla svatba právně platná, snoubenci nám musí dodat připravené dokumenty nejpozději 30 dnů před odletem na Bali.
Pro církevní katolickou svatbu na Bali je nutné začít připravovat dokumenty nejpozději 3 měsíce před termínem svatby.

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.


Shrnutí dokumentů pro právně platnou svatbu na Bali:

 • Platné cestovní pasy (min. 6 měsíců od vstupu do Indonésie)
 • Rodné listy ve formátu A4
 • Vysvědčení o právní způsobilosti (vydává matrika)
 • Ověření těchto dokumentů příslušným krajským úřadem
 • Ověření těchto dokumentů na Ministerstvu zahraničních věcí
 • Rodné listy + ostatní dokumenty je třeba nechat přeložit do indonéštiny soudním překladatelem
 • Vše doručit na indonéskou ambasádu pro závěrečné potvrzení (trvá to 2-3 dny)
 • Kopie pasů 2 svědků (pokud máte vlastní svědky)
 • 8 ks společných fotografií snoubenců ve formátu 6x4cm s modrým pozadím, kdy je budoucí ženich na fotografii na pravé straně a musí mít na sobě košili, nebo alespoň tričko s límečkem
 • Kopie rozsudku o rozvodu s datem nabytí platnosti (v případě, že jste rozvedeni)
 • Kopie úmrtního listu partnera (v případě úmrtí předchozího manžela).

To je vše, co potřebujete pro civilní svatbu protestantskou (kterou doporučujeme, protože je na legality nejjednodušší) a buddhistickou na Bali.

V případě katolické svatby na Bali si musíte připravit tyto dokumenty navíc:

 • Kopii křestního listu
 • Církevní ověření od kněze
 • Potvrzení od kněze, že nevěsta/ženich je svobodná/ý
 • Kopii rozsudku o rozvodu (pokud jste rozvedeni). Pokud jste oba katolíci a jeden z Vás je již rozvedený, nelze katolickou církevní svatbu uskutečnit.
  Certifikát o absolvování předsvatebního kurzu od Vašeho kněze
 • Originální pověřovací dopis od kněze v ČR/SR pro kněze na Bali o tom, že neexistují žádné námitky, aby jmenovaný mohl podstoupit legální svatbu na Bali.

Podrobný popis pro přípravu dokumentů pro svatbu na Bali:

 1. Na městském úřadě oddělení matriky v místě Vašeho narození zažádáte o nový rodný list – jeho aktuální výpis, který nesmí být starší 6 měsíců do termínu svatby (je to aktuální kopie, musí být ve formátu A4). Správní poplatek činí 100Kč.
 2. Dále na městském úřadě oddělení matriky v místě Vašeho trvalého bydliště zažádáte o Vysvědčení o právní způsobilosti, které nesmí být starší 6 měsíců do termínu svatby. Správní poplatek činí 500Kč.
 3. Pokud jste rozvedení, potřebujete pravomocný rozsudek o rozvodu s datem nabytí platnosti.
 4. V případě úmrtí bývalého manžela/manželky je pak třeba úmrtní list – notářsky ověřená kopie.

Na krajském úřadě (oddělení matriky) necháte kopii rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti ověřit. Vždy se jedná o krajský úřad, pod který přísluší matrika, která Vám dokument vystavila.

S potvrzenými dokumenty z krajského úřadu se vydejte na Ministerstvo zahraničních věcí (Konzulární oddělení, Hradčanské nám. 5, Praha 1 – Hradčany), které Vám je potvrdí superlegalizací. To proběhne stejně jako na matrice na počkání a jsou k tomu potřeba 4 stokorunové kolky (jeden na každý dokument pro 2 snoubence), které zakoupíte na kterékoliv poště.

Superlegalizované dokumenty společně s kopiemi cestovních pasů necháte přeložit soudnímu překladateli/-ce (cca 1.600,- Kč/ osobu) do indonéštiny a angličtiny.

Na vyžádání Vám doporučíme soudní překladatele.

Kopie těchto dokumentů nám pak zašlete emailem. Originály přivezete s sebou na Bali a předáte je na místě svatebnímu koordinátorovi.

Výše uvedené poplatky a ceny překladů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky a pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.

Na co si dát pozor nejen u dokumentů pro svatbu na Bali?

Podívejte se na rozhovor s našim ředitelem a zakladatelem Petrem Ulrichem o některých základních věcech, které byste měli vědět při plánování svatby v zahraničí a samozřejmě také na Bali.

Sledujte naše novinky
Rychlý dotaz

  Kontakt
  CZ +420 226 633 396
  SK +421 221 025 221
  Po – Pá: 10:00 – 17:00