Dokumenty a postup pro svatbu v Dominikánské republice

Svatba v Dominikánské republice v pohodě a bez stresu! S námi již od roku 2008

V Dominikánské republice je možná buď svatba symbolická (zde se vyžaduje pouze oddací list po svatbě v Čechách či na Slovensku), nebo svatba oficiální civilní, která je pak v Dominikánské republice ověřena apostillou a je platná v České republice i na Slovensku.

V Dominikánské republice mnoho resortů nabízí svatební balíčky, ale nezajišťují již dořešení legalit nezbytných pro to, aby oddací list uznaly i české a slovenské úřady. Mnohé resorty nezajistí ani oficiálního oddávajícího soudce. Proto tyto legality zajišťujeme extra k svatebním balíčkům, aby vaše svatba v Dominikánské republice byla právně platná.

K servisu legalit si také můžete objednat českou asistenci pro svatební obřad.

Vše pro právně platnou svatbu v Dominikánské republice – s námi již od roku 2008

V Dominikánské republice je možná buď svatba symbolická (zde se vyžaduje pouze oddací list po svatbě v Čechách či na Slovensku), nebo svatba oficiální civilní, která je pak v Dominikánské republice ověřena apostillou a je platná v České republice i na Slovensku.

V Dominikánské republice mnoho resortů nabízí svatební balíčky, ale nezajišťují již dořešení legalit nezbytných pro to, aby oddací list uznaly i české a slovenské úřady. Mnohé resorty nezajistí ani oficiálního oddávajícího soudce. Proto tyto legality zajišťujeme extra k svatebním balíčkům, aby vaše svatba v Dominikánské republice byla právně platná.

K servisu legalit si také můžete objednat českou nebo slovenskou asistenci pro svatební obřad.


Dokumenty potřebné k oficiální svatbě v Dominikánské republice:

1) Snoubenci si musí vyřídit doklad o stavu (svobodní/rozvedeni/ovdovělí).
Pro české občany je to tzv. Vysvědčení o právní způsobilosti, které vám za poplatek 500Kč vydá příslušný matriční úřad v místě vašeho trvalého bydliště.
Tento dokument je nutné následně ověřit krajským úřadem nadřazeným matrice, která jej vydala, případně úřadem s rozšířenou působností.
Slovenská republika nemá tento dokument, proto si slovenští občané vyřizují čestné prohlášení o rodinném stavu u notáře.
Zadní stranu tohoto prohlášení je třeba opatřit razítkem apostile, které dává příslušný Krajský soud (poplatek 10EUR)

2) Snoubenci si musí vyřídit duplikát rodného listu s aktuálním datem, který za poplatek (100Kč v ČR / 10EUR v SR) vydá rodná matrika.
Čeští občané následně tento dokument nechají ověřit krajským úřadem nadřazeným matrice, která jej vydala, případně úřadem s rozšířenou působností.
Slovenští občané následně nechají zadní stranu rodného listu opatřit razítkem apostile, které dává příslušný Krajský úřad nebo Obvodní úřad – Odbor všeobecné vnitřní zprávy (poplatek 10EUR).

3) Jste-li rozvedeni, je třeba připojit odpovídající dokument, tedy notářsky ověřenou kopii Rozsudku o rozvodu předchozího manželství. Ověřená kopie musí mít podpis notáře nebo osoby k vydání zmocněné, jejíž podpis je evidovaný na Ministerstvu spravedlnosti pro účely vydání apostily. Pokud má Rozsudek o rozvodu více stran, doporučujeme si na příslušném Okresním soudu vyžádat jen krátké potvrzení o rozvodu s nejdůležitějšími údaji (jména a data obou rozvedených, datum a místo rozvodu, razítko a podpis příslušného soudu). Upozorňujeme, že na toto potvrzení neexistuje žádný předpisový vzor a jeho vydání většinou závisí na ochotě úředníků.

4) Jste-li ovdovělí, je třeba připojit odpovídající dokument, tedy notářsky ověřenou kopii úmrtního listu zesnulého manžela/manželky.

5) Barevné kopie pasů snoubenců a jejich svědků (platné minimálně 6 měsíců po vašem návratu z Dominikánské republiky). Pokud nemáte svědky své, zajistíme vám je.

Čeští občané si tyto výše uvedené dokumenty pro svatbu v Dominikánské republice (kromě pasů) musí nechat ověřit apostilou na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Poplatek za apostilu v ČR činí 100Kč kolek pro 1 dokument.

Slovenským občanům apostilu udělí příslušný krajský či obvodní úřad (viz výše).

Následně snoubenci nechají dokumenty přeložit soudním překladatelem do španělštiny (doporučíme vám překladatele za dobrou cenu).

Dokumenty pro svatbu v Dominikánské republice se zasílají v kopii do destinace cca 2 měsíce před obřadem (nebo dle dohody s resortem a úřady). Originály si snoubenci vezou s sebou. O této věci vás vždy informujeme.

Po svatbě v Dominikánské republice je pro oddací list třeba zajistit apostilu. Poté je oddací list z Dominikánské republiky zaslán na vaši adresu, cca 2-3 měsíce po obřadu.

Následně si novomanželé nechají přeložit oddací list soudním překladatelem do češtiny/slovenštiny.

Nakonec se s tímto ověřeným oddacím listem novomanželé osobně dostaví na matriku v místě bydliště, kde oddací list s překladem a ověřeními odevzdají. Přitom úřadu oznámí, kde a kdy se svatba konala a údaje svědků.

Na základě toho vám pak česká Zvláštní matrika v Brně a slovenská Osobitná matrika na Slovensku vydá český / slovenský oddací list.

Upozorňujeme, že postup pro právně platný sňatek se dle vůle úřadů může změnit, stejně tak i výše uvedené správní poplatky úřadů.

Alternativou pro právně platnou svatbu je symbolický obřad, který se koná bez legalit. Snoubenci si před odletem do Dominikánské republiky zajistí obřad na úřadě v ČR či SR a předloží následně oddací list. Na základě toho můžete využít benefity pro novomanžele (každý resort má své benefity a svá kritéria pro jejich poskytnutí, např. nejpozději 6 měsíců po obřadu) a také mít svůj romantický svatební obřad v Dominikánské republice jako symbolický.

Vše pro právně platnou svatbu v Dominikánské republice – s námi již od roku 2008

V Dominikánské republice je možná buď svatba symbolická (zde se vyžaduje pouze oddací list po svatbě v Čechách či na Slovensku), nebo svatba oficiální civilní, která je pak v Dominikánské republice ověřena apostillou a je platná v České republice i na Slovensku.

V Dominikánské republice mnoho resortů nabízí svatební balíčky, ale nezajišťují již dořešení legalit nezbytných pro to, aby oddací list uznaly i české a slovenské úřady. Mnohé resorty nezajistí ani oficiálního oddávajícího soudce. Proto tyto legality zajišťujeme extra k svatebním balíčkům, aby vaše svatba v Dominikánské republice byla právně platná.

K servisu legalit si také můžete objednat českou nebo slovenskou asistenci pro svatební obřad.


Dokumenty potřebné k oficiální svatbě v Dominikánské republice:

1) Snoubenci si musí vyřídit doklad o stavu (svobodní/rozvedeni/ovdovělí).
Pro české občany je to tzv. Vysvědčení o právní způsobilosti, které vám za poplatek 500Kč vydá příslušný matriční úřad v místě vašeho trvalého bydliště.
Tento dokument je nutné následně ověřit krajským úřadem nadřazeným matrice, která jej vydala, případně úřadem s rozšířenou působností.
Slovenská republika nemá tento dokument, proto si slovenští občané vyřizují čestné prohlášení o rodinném stavu u notáře.
Zadní stranu tohoto prohlášení je třeba opatřit razítkem apostile, které dává příslušný Krajský soud (poplatek 10EUR)

2) Snoubenci si musí vyřídit duplikát rodného listu s aktuálním datem, který za poplatek (100Kč v ČR / 10EUR v SR) vydá rodná matrika.
Čeští občané následně tento dokument nechají ověřit krajským úřadem nadřazeným matrice, která jej vydala, případně úřadem s rozšířenou působností.
Slovenští občané následně nechají zadní stranu rodného listu opatřit razítkem apostile, které dává příslušný Krajský úřad nebo Obvodní úřad – Odbor všeobecné vnitřní zprávy (poplatek 10EUR).

3) Jste-li rozvedeni, je třeba připojit odpovídající dokument, tedy notářsky ověřenou kopii Rozsudku o rozvodu předchozího manželství. Ověřená kopie musí mít podpis notáře nebo osoby k vydání zmocněné, jejíž podpis je evidovaný na Ministerstvu spravedlnosti pro účely vydání apostily. Pokud má Rozsudek o rozvodu více stran, doporučujeme si na příslušném Okresním soudu vyžádat jen krátké potvrzení o rozvodu s nejdůležitějšími údaji (jména a data obou rozvedených, datum a místo rozvodu, razítko a podpis příslušného soudu). Upozorňujeme, že na toto potvrzení neexistuje žádný předpisový vzor a jeho vydání většinou závisí na ochotě úředníků.

4) Jste-li ovdovělí, je třeba připojit odpovídající dokument, tedy notářsky ověřenou kopii úmrtního listu zesnulého manžela/manželky.

5) Barevné kopie pasů snoubenců a jejich svědků (platné minimálně 6 měsíců po vašem návratu z Dominikánské republiky). Pokud nemáte svědky své, zajistíme vám je.

Čeští občané si tyto výše uvedené dokumenty pro svatbu v Dominikánské republice (kromě pasů) musí nechat ověřit apostilou na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Poplatek za apostilu v ČR činí 100Kč kolek pro 1 dokument.

Slovenským občanům apostilu udělí příslušný krajský či obvodní úřad (viz výše).

Následně snoubenci nechají dokumenty přeložit soudním překladatelem do španělštiny (doporučíme vám překladatele za dobrou cenu).

Dokumenty pro svatbu v Dominikánské republice se zasílají v kopii do destinace cca 2 měsíce před obřadem (nebo dle dohody s resortem a úřady). Originály si snoubenci vezou s sebou. O této věci vás vždy informujeme.

Po svatbě v Dominikánské republice je pro oddací list třeba zajistit apostilu. Poté je oddací list z Dominikánské republiky zaslán na vaši adresu, cca 2-3 měsíce po obřadu.

Následně si novomanželé nechají přeložit oddací list soudním překladatelem do češtiny/slovenštiny.

Nakonec se s tímto ověřeným oddacím listem novomanželé osobně dostaví na matriku v místě bydliště, kde oddací list s překladem a ověřeními odevzdají. Přitom úřadu oznámí, kde a kdy se svatba konala a údaje svědků.

Na základě toho vám pak česká Zvláštní matrika v Brně a slovenská Osobitná matrika na Slovensku vydá český / slovenský oddací list.

Upozorňujeme, že postup pro právně platný sňatek se dle vůle úřadů může změnit, stejně tak i výše uvedené správní poplatky úřadů.

Alternativou pro právně platnou svatbu je symbolický obřad, který se koná bez legalit. Snoubenci si před odletem do Dominikánské republiky zajistí obřad na úřadě v ČR či SR a předloží následně oddací list. Na základě toho můžete využít benefity pro novomanžele (každý resort má své benefity a svá kritéria pro jejich poskytnutí, např. nejpozději 6 měsíců po obřadu) a také mít svůj romantický svatební obřad v Dominikánské republice jako symbolický.

Na co si dát pozor nejen u dokumentů pro svatbu v Dominikánské republice?

Podívejte se na rozhovor s našim ředitelem a zakladatelem Petrem Ulrichem o některých základních věcech, které byste měli vědět při plánování svatby v zahraničí a samozřejmě také v Dominikánské republice.

Sledujte naše novinky
Rychlý dotaz

    Kontakt
    CZ +420 226 633 396
    SK +421 221 025 221
    Po – Pá: 10:00 – 17:00